Ceníky

Plynové zařízení - základní (ostatní dle dohody)


Samostatná revize 

- revize samostatného bytu - jeden a více spotřebičů                        600 - 800,-
- revize pro připojení plynoměru pro byt včetně tlakové zkoušky           1 500,-
- revize rodinného domu                                                                                 1 100,-

Bytový dům

- byt s jedním spotřebičem                                                                                 170,-
- byt s více spotřebiči                                                                                           200,-
- analýza spalin (nutnost u B spotřebičů)                                                         250,-

Bytový dům - revize / kontrola

- jeden vchod                                                                                                od 1 100,-
- více vchodů (cena za vchod)                                                                      od 700,-
- roční kontrola společných prostor s plynoměry na chodbě              od 1 600,-

Poznámka: Možnost sjednání náhradních termínů pro revize plynu při větším počtu nepřítomných      uživatelů.
Provozovny

- revize provozovny, restaurace apod.                                                     od 1 600,-
- průmyslový plynovod do 100 m                                                                   1 300,-
- průmyslový plynovod nad 100 m                                                                 1 450,-
- regulační stanice plynu                                                                           od  1 800,-
- plynová kotelna dle kategorie                                                                 od 1 300,-

Doplňkové služby

- školení obsluhy včetně vystavení osvědčení                                                700,-
- zpracování místního provozního řádu kotelny                                   od 5 000,-
- zpracování revizní knihy plynového zařízení                                      od 4 200,-
- zpracování kompletní dokumentace plynového zařízení                  od 5 500,-
- zpracování harmonogramu revizí a kontrol                                         od 1 200,-

Tlakové zařízení


Tlakové nádoby stabilní dle objemu (v litrech)

                                    do 200     do 800     do 1 500     do 5 000     do 10 000

Provozní revize           560,-        670,-         790,-            910,-              910,-
Vnitřní revize              670,-        770,-         850,-         1 010,-            1 050,-
Zkouška těsnosti        590,-        630,-         760,-            830,-              960,-
Tlaková zkouška        800,-        950,-      1 100,-         1 200,-            1 300,-
Výchozí revize            650,-        770,-         890,-          1 100,-            1 100,-
- za každých započatých 10m³ - 4%

Brzdové vzduchojemy - dle objemu, druhu revize a použití       od 350,-


Doplňkové služby

- odborné prohlídky kotelen dle tepelného výkonu kotlů          od 1 000,-
- školení obsluhy včetně vystavení osvědčení                                     700,-
- zpracování harmonogramu revizí a kontrol                                   1 200,-
- cena za dopravu - dle dojezdu                                                   

Při dlouhodobé spolupráci a dostatečné velikosti zakázky jsou cestovní náklady ZDARMA.
Veškeré ceny jsou orientační a mohou být upraveny dle místních podmínek, platné smlouvy, cenové nabídky nebo dohody.
Nejsem plátce DPH.
Ceny jsou uvedené v Kč.

Vytvořte si webové stránky zdarma!