Ceníky

Plynové zařízení - základní (ostatní dle dohody)


Samostatná revize 

- revize samostatného bytu - jeden a více spotřebičů                        600 - 800,-
- revize pro připojení plynoměru pro byt včetně tlakové zkoušky           1 000,-
- revize rodinného domu                                                                                 1 000,-

Bytový dům

- byt s jedním spotřebičem                                                                                 160,-
- byt s více spotřebiči                                                                                           180,-
- analýza spalin (nutnost u B spotřebičů)                                                         250,-

Bytový dům - revize / kontrola

- jeden vchod                                                                                                od 1 000,-
- více vchodů (cena za vchod)                                                                      od 600,-
- roční kontrola společných prostor s plynoměry na chodbě              od 1 500,-

Poznámka: Možnost sjednání náhradních termínů pro revize plynu při větším počtu nepřítomných      uživatelů.
Provozovny

- revize provozovny, restaurace apod.                                                     od 1 500,-
- průmyslový plynovod do 100 m                                                                   1 100,-
- průmyslový plynovod nad 100 m                                                                 1 300,-
- regulační stanice plynu                                                                           od  1 700,-
- plynová kotelna dle kategorie                                                                 od 1 200,-

Doplňkové služby

- školení obsluhy včetně vystavení osvědčení                                                600,-
- zpracování místního provozního řádu kotelny                                        4 000,-
- zpracování revizní knihy plynového zařízení                                           4 200,-
- zpracování kompletní dokumentace plynového zařízení                       5 500,-
- zpracování harmonogramu revizí a kontrol                                             1 200,-

Tlakové zařízení


Tlakové nádoby stabilní dle objemu (v litrech)

                                     do 200     do 800     do 1 500     do 5 000     do 10 000

provozní revize          550,-         670,-         790,-            910,-              910,-
vnitřní revize              670,-        770,-         850,-          1 010,-           1 050,-
zkouška těsnosti        580,-        630,-         760,-            830,-              960,-
tlaková zkouška         800,-        950,-      1 100,-         1 200,-            1 300,-
výchozí revize             650,-        770,-        890,-          1 100,-            1 100,-
- za každých započatých 10m³ - 4%

Brzdové vzduchojemy - dle objemu, druhu revize a použití       od 350,-


Doplňkové služby

- odborné prohlídky kotelen dle tepelného výkonu kotlů           od 900,-
- školení obsluhy včetně vystavení osvědčení                                     600,-
- zpracování harmonogramu revizí a kontrol                                   1 200,-
- cena za dopravu - dle dojezdu                                                   

Při dlouhodobé spolupráci a dostatečné velikosti zakázky jsou cestovní náklady ZDARMA.
Veškeré ceny jsou orientační a mohou být upraveny dle místních podmínek, platné smlouvy, cenové nabídky nebo dohody.
Nejsem plátce DPH.
Ceny jsou uvedené v Kč.