Plyn

Nabídka revizní činnosti plynových zařízení VTZ i UTZ
- výchozí revize
- provozní revize
- kontroly
- prohlídky a zkoušky (UTZ)
- zpracování harmonogramu revizí
- zpracování, kontrola a vedení technické dokumentace
- školení obsluhy s ověřením znalostí

Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů plynových zařízení vyplývající                          z nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  nebo dle vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění pozdějších předpisů.


Obvyklé lhůty provádění revizí a kontrol plynových zařízení
- výchozí revize - provádí se pouze jednou před uvedením plynového zařízení do provozu
- provozní revize - provádí se opakovaně minimálně 1x za 3 roky
- provozní kontrola - provádí se opakovaně 1x ročně
- prohlídka a zkouška UTZ - 1x za 3 - 6 let
- přezkoušení obsluhy - 1x za 3 roky 


Doklady, které je povinen předložit provozovatel při revizi

- technickou dokumentaci zařízení
- zprávu o výchozí revizi
- zprávu o poslední revizi, popř. související protokoly se zařízením
- doklad o proškolení obsluhyVytvořte si webové stránky zdarma!